Kadınların iş hayatına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için bir takım kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu kolaylıklardan bir tanesi de doğum iznidir ve bu hak doğum yapan bütün kadınlara verilmektedir. Böylece kadınlar, çocuklarının en kritik zamanlarında birebir ilgilenme şansı yakalamaktadır.

Doğum İzni:

Kadınların sahip olduğu haklardan birisi olan doğum izni, kadınların doğumdan bir süre önce izin yapmasına olanak veren haktır. Bu hakkın bir kısmı doğumdan önce diğer kısmı ise doğumdan sonra kullanılmaktadır. Böylece hem hamilelik süreci çok daha rahat geçirilmiş oluyor hem de doğumdan sonra bebeklerin ihtiyaçları bizzat anne tarafından karşılanıyor.

Kadınlara verilen bu hak, yasal güvence altındadır ve kadınlar ister devlet kurumlarında isterlerse de özel sektörde görev yapsın bu hakka sahiptirler.

Doğum İzninin Süresi:

Kadınlara verilen doğum izninin süresi ilgili mevzuatta net olarak belirtilmiştir ve kadın çalışanlara bunun altında izin verilmesi yasal olarak suç teşkil etmektedir. Yasal mevzuata göre kadınlara verilen iznin süresi toplamda 16 haftadır. 16 haftalık izninin ilk 8 haftası doğumdan önce diğer 8 haftası ise doğumdan sonra kullanılmaktadır. Eğer çoğul gebelik durumu söz konusu ise bu defa kadınlara toplamda 18 hafta izin verilmektedir. Ekstradan verilen 2 haftalık kısım genellikle gebelikten önce kullanılmaktadır.

Bu iznin kullanım şekli her ne kadar 8 + 8 hafta olsa da kadınlar bunu istemeleri halinde değiştirme hakkına sahiptir. Bunun için ise doktor raporuna ihtiyaç vardır.

Kadınlar, kendilerine verilen doğum izninin önemli bir bölümünü genellikle doğumdan sonraya aktarmak istemektedir. Bunun için doktordan rapor alarak çalışmalarına engel olmadığını belgelendirmeleri gerekiyor. Söz konusu belge sayesinde doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilirler. Böylece doğumdan önce kullanmadıkları iznin tamamı doğum sonrasına aktarılmaktadır. Bu işlemin ardından doğum izni 3 + 13 hafta şekline dönüşmektedir.

Doğum İzninin Kullanılması:

Doğum izni çalışan annelere verilen bir haktır fakat çalışan kadınların sigortalı olarak çalışması gerekiyor. Bu şartı sağlayan kadınlar, hamilelik süreci için hastanelerden sağlık raporu alarak çalıştıkları yerlere sunmalıdır. Böylece çalıştıkları işyeri, çalışanlarının hamile olduğunu bilecektir. Doğum izni almak için ise gebeliğin 32. haftasında olduğu gösteren bir sağlık raporunun çalışılan yere sunulması yeterlidir. Bu aşamadan sonra gerekli olan prosedür yapılmakta ve çalışanlar izne ayrılabilmektedir.

Doğum İzni Sırasında Maaş:

Kadınlara büyük avantajlar sağlayan doğum izniyle ilgili merak edilen hususlardan bir tanesi de kişilerin bu dönemde maaşlarını alıp alamayacaklarına dairdir. Bunun için kişilerin bağlı oldukları sigorta birimlerine göre farklı prosedürler izlenmektedir.

Doğum izni kullanan kadınlar devlet kurumlarında görevli ve emekli sandığına bağlı ise doğum izni sırasında maaşını almaya devam eder ve bunun için ekstra bir şey yapmasına gerek yoktur. Devlet memurlarına verilen bu önemli hak, özel sektörde çalışan annelere tam olarak verilmemiştir. Bundan dolayı özel sektörde çalışan kişilerin izlemesi gereken farklı bir yol vardır.

Devlet memurlarına verilen hakkın aynısı olmasa da benzeri özel sektörde görev yapan kadınlara verilmiştir. Özel sektörde çalışan kadınlara izin döneminde maaşları işyerleri tarafından değil maaşlarının bir bölümü SGK tarafından ödenmektedir. Doğum parası adı verilen bu ödeme, kadınların aldıkları maaşlara göre farklılık göstermektedir.

Doğum parası hesaplaması yapılırken kişilerin çalıştıkları son 3 aylık dönem dikkate alınmakta ve bu dönemdeki aldıkları ortalama günlük brüt maaşa göre ödemeler yapılmaktadır. Bundan dolayı da normal zamanlarda yüksek maaş alan kişilerin daha yüksek doğum yardımı alacağının bilinmesi gerekir.

Ücretsiz Doğum İzni Hakkı:

Doğum izni kişilerin ücret alabilecekleri dönemi ifade etmektedir. Fakat bunun haricinde kadınlara bir de ücretsiz olarak doğum izni hakkı verilmiştir. Bu hak sayesinde kadınlar istemeleri halinde daha uzun süre çocuklarıyla ilgilenebilmektedir.

Ücretsiz olarak kullanılan doğum izninin süresi 2 yıldır. Bu iznin kullanılabilmesi için kadınların doğumdan sonraki 6 ay içerisinde başvuru yapmak zorundadır. Daha sonra yapılan başvurular kabul edilmeyeceği için bu hususa dikkat edilmelidir.

Doğum Yapan Kadınlara Verilen Diğer Haklar:

Kadınların bu dönemde daha hafif işlere verilmesi tavsiye edilmektedir. Fakat doktor raporu var ise bu tavsiye değil artık zorunluluktur. Kadınların bu haklarını bilmesi ve kullanmaları bebeğin sağlığı açısından son derece önemlidir.

Daha Fazlası Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir