Ülkemizde kristal çocuk olarak da adlandırılan İndigo çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklardan her birinin adıdır.

Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970’lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir.

İndigo Çocuk Teşhisi Nasıl Koyulur?

Zekanın birden fazla kategorisi vardır. Sosyal, duygusal, algısal tarafı, sözel ifade tarafı gibi. Bunlar o kadar çoktur ki testler bile çok uzun zaman almaktadır. Bazen testlere rağmen her ölçülemeyen durumlar da olabilmektedir. Tek bir şeye bakıp bu çok üstün zekaya sahip denilmesi doğru değildir.

Üstün zekaya sahip çocuklar birbirinden farklı özellikte olabilirler. Birinin yeteneği diğerinden farklı olabilir.

Sayısal anlamda başarılı olan, liderlik alanında, sanatsal anlamda yeteneğe sahip çocuklar olabilir. Bir alana bakıp indigo çocuk ya da kristal çocuk demek mümkün değildir. Bu ifade çok yanlış bir ifade olur.

Tarihle ilgili ciddi bir merakı ve yeteneği olan, merak doğrultusunda çok okuyan çocuklar görmek mümkündür. Üstün yeteneğe sahip birçok çocuk bulunur. Bunların hepsi birbirinden farklı yeteneklere sahiptirler ve ilgi alanları birbirlerinden farklıdır.

İndigo çocuk ya da kristal çocuk teşhisini koyabilmek için genel yargıların ve değerlendirmelerin dışında tıbbi olarak mutlaka çeşitli testler yapılıp tanı konulmalıdır. Bu çocuklarda alışılmışın dışında farklı, üstün denebilecek özelliklerin olduğunu görülebilmektedir ancak bunu görebilmek için belirli testler yapılması şarttır.

Bir çocuğa indigo teşhisi koyulabilmesi için ön değerlendirme yapılması ve sonrasında detaylı testler yapılması gereklidir. Çocuğun zihinsel olarak çok ayrıntılı incelenmesi de önemlidir. Ortalama yarım günlük bir değerlendirme sonucunda bir çocuğun kristal çocuk olup olmadığına karar verilebilir.

İndigo Çocukların Özellikleri

 • İndigo çocuklar her türlü duruma karşı duyarlı çocuklardır.
 • İndigo çocukların enerjileri oldukça yüksek ve farklıdır.
 • İndigo çocuklar belirli bir kişiye ya da duruma karşı itaat etmekte zorluk çekerler, sorgulama mekanizmaları gelişmiştir.
 • İndigo çocuklar kurallara uymakta güçlük çekebilirler bu da yine sorgulayıcı tavırlarından kaynaklanmaktadır.
 • İndigo çocuklar kendi değerlerinin farkındadırlar.
 • İndigo çocuklar ihtiyaç ve gereksinim duydukları şeyleri söylemekten anlatmaktan çekinmezler.
 • İndigo çocukların güzel sanatlara ve sanata yetenekleri ve duyarlılıkları fazladır.

İndigo Çocuklara Karşı Aileler Ne Yapmalı ve Nasıl Davranmalıdır?

 • Aileler eğer çocukta bir farklılık olduğunu düşünüyorlarsa ve eğitimin ona yetmediğini, bir şeylerin eksik kaldıklarını düşünüyorsa bir değerlendirme yapmaları gerekir. Çocuğun bir alana konsantre olmasını uzmanlar genel olarak istememektedir bunun nedeni ise ilgisi o alanı çektiği için daha fazla enerji harcamak durumda kalmalarıdır.
 • İndigo çocuk ya da üstün yetenekli çocuk teşhisi konulan çocukların tek başına felsefeye dalması veya tek başına aynı şeye odaklanmaları onun üzerine çalışması çok sağlıklı bir durum değildir.
 • İndigo çocukların anne ve babaları çocuklarının genelde iyi yeteneğe sahip olduğunu sanmaktadırlar. Bu çok normal bir durumdur çünkü her çocuk kendi ailesi için özeldir. Eğer bir şeyler yolunda gidiyorsa çocuğun kafasını karıştırmak doğru değildir. Aileler, çocuklarının ilişkileri normal ise okul başarısı normal gidiyorsa çocuğun mevcut durumunu çok kurcalamamalıdır.
 • İndigo çocuk sahibi anneler aynı düzeydeki çocuklarla kendi çocuklarını karşılaştırmamalıdır. Bu anne, baba dışında çocukları da etkileyebilir. Çocuk bende bir eksiklik var mı diyebilir. Ruh sağlığı açısından çok yanlış bir şeydir. Çocuklarda bir şeyler yolunda gidiyorsa bunun üzerinde durulmaması gerekir. Ne zaman bir problem var, uyumda, aldığı eğitimde bir sorun varsa bir uzmandan destek almaları gereklidir. Uzmanın da ona uygun bir eğitim ortamına aileyi ve çocuğu yönlendirmesi gereklidir.
 • İndigo Çocuklar sözel ifade güçleri daha kuvvetli olduğu için akranları tarafından dışlanabilmektedirler. Bu tip çocukları kendi özelliklerine yakın çocuklarla bir araya getirmek gereklidir. Kendilerine yakın çocuklarla iletişim kurmaları sağlanmalıdır. Sosyallikten uzaklaştırılan çocukların sağlıklı gelişmesi imkansızdır. Bugün normal gelebilir ancak birkaç sene sonra bu durumun olumsuz yansımaları ortaya çıkar.
 • Asosyal olmak, önemli psikiyatrik hastalıklar sosyal izolasyonlardan sonra ortaya çıkar. Üstün zekalı çocukların izole kalma riskleri vardır. Bu tip çocukların zor tarafları olabilir. Mükemmeliyetçilik, takıntı hastalığı olabilir. Bu sebeple dikkatli olunması gereklidir.
 • Tek başına olan çocuğun kendisini mutlu hissetmesi zordur. Bir şey paylaşacağı arkadaşı olmayan insanın mutlu olması çok daha çok zordur. Mutlu olan çocuk kendi potansiyelini iyi ortaya koyar. Sağlıklı ve mutlu çocuk ortaya çıkarmamız gereklidir. Bunun için onun sadece zekasına odaklanmamız gereklidir.

Unutulmamalıdır ki bir çocuğun zeka seviyesi ne olursa olsun, çocuklar dış dünyayı oyunla anlamlandırır öğrenirler. Çocukların oyununun desteklenmesi gereklidir.  Çocukluğunu, olabildiğince normal şekilde yaşayan çocuklar, ileride birey olarak kendisine ve içerisinde bulunduğu topluma en iyi şekilde fayda verebilir.

Daha Fazlası Genel
Yorumlar Kapalı