Doğum yapmış kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Çocuk 1 yaşına geldiğinde bu izin hakkı bitmiş olur.Süt izni işçinin fiilen çalıştığı süreler için geçerlidir. Çalışılmayan günler için süt izni hakkı bulunmaz.

İşçi ya da memur olan kadın çalışanlar analık izni bitiminde süt izni kullanmaya hak kazanır. Çalışan kadınlar için analık izni doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftadır. Memurlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, işçi olan kadınlar için de 4857 Sayılı İş Kanunu süt izninin kaç saat olacağını belirtmektedir.

Özel sektör

Kadın çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Memurluk

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Süt İzni Kullanma Esasları

  • Yasalara göre süt izni her gün düzenli olarak bebeğin beslenmesi için verilir. Yani çalışanın toplam kullanacağı saatleri toplayarak izin yapması ile ilgili bir durum değildir. Ayrıca süt iznini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde iznin toplu kullandırılamayacağına dair bir ibare de bulunmaz.
  • Eğer çalışan anneye hakkı olan süt izni işveren tarafından kullandırılmaz ise 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesine göre kadın sözleşmesini kendisi fesih edebilir. Fesih nedeni haklı bulunduğu takdirde çalışan kadın işverenden kıdem tazminatı ile birlikte ücret ve benzer haklarını talep edebilir.
  • Süt izninin hangi saatler arasında olacağına anne karar verebilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için eve gidip dönmek çok zor olacağı için genelde işe sabah 1.5 saat geç gidilir ya da akşam 1.5 saat erken çıkılabilir.
  • Çalışan anne süt izni kullanımını işverene dilekçe ile bildirir. İşveren de anneye bu iznin uygun olduğuna dair bir yazı vermelidir.
  • Emzirme izin süresi boyunca kadın işçinin başına gelen olaylar iş kazasından sayılır.
Daha Fazlası Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir